TOP
:::

轄區概況

  本縣位於嘉南平原北端,東西寬約五十公里,南北長約三十八公里,總面積一千二百九十點八四平方公里,劃分為二十個鄉鎮市,人口約七十萬餘人,東鄰南投縣,西臨臺灣海峽,南以北港溪與嘉義縣交界,北隔濁水溪與彰化縣接鄰。 
  雲林縣轄區包含下列各鄉鎮市:麥寮鄉、崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、臺西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、土庫鎮、大埤鄉、虎尾鎮、斗六市、斗南鎮、古坑鎮、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮。

雲林縣轄區地圖